wie zijn wij

Polderlicht | Loes Diephuis & John Prop
Retiefstraat 18-a | 1092 XD Amsterdam | 020-6925733
mail | facebook

Wij zijn een kleine, onafhankelijke organisatie die sinds 2001 met enige regelmaat kunstprojecten (veelal met lichtkunst) initieert en organiseert in de openbare ruimte van Amsterdam (met name in Oost) en zo nu en dan daarbuiten. We streven ernaar om mensen op laagdrempelige wijze met kunst in aanraking te laten komen zonder concessies te doen aan kwaliteit. We werken vrij intuïtief, zijn wars van vakjargon en hebben door de jaren heen een tamelijk eigen, herkenbare signatuur ontwikkeld.

De naam Polderlicht komt van Polderweggebied + lichtkunst

Veruit het meeste beeldmateriaal op deze website is gemaakt door onszelf of door de aan ons gelieerde kunstenaars wier werk te zien is – in die gevallen is geen bronvermelding opgevoerd. In de andere gevallen hebben wij de maker(s) onderaan de pagina vermeld en beroepen wij ons op het algemeen geldende citaatrecht. Mocht zich op deze website ongewild toch materiaal bevinden dat in strijd is met het auteursrecht, laat het ons dan weten en dat materiaal zal onmiddellijk verwijderd worden. Alle teksten zijn van onze hand.

(de foto hierboven is gemaakt door Frank Schoevaart)