wie zijn wij

Stichting Polderlicht | Loes Diephuis & John Prop
p/a Retiefstraat 18-A | 1092 XD Amsterdam
020-6925733 | j.prop@online.nl | facebook

Wij zijn een kleine, onafhankelijke organisatie die sinds 2001 met enige regelmaat kunstprojecten (met de nadruk op lichtkunst) initieert en organiseert in de openbare ruimte van Amsterdam (en met name in Oost.) We streven ernaar om mensen op laagdrempelige wijze met kunst in aanraking te laten komen zonder concessies te doen aan kwaliteit. We werken vrij intuïtief, zijn wars van vakjargon en hebben door de jaren heen een tamelijk eigen, herkenbare signatuur ontwikkeld.

De naam Polderlicht komt van Polderweggebied + lichtkunst

Het bestuur van stichting Polderlicht bestaat uit mevr. Julie van Heteren (voorzitter), dhr. André Schaminee (penningmeester) en dhr. Martien van Oorsouw (secretaris). Alle Polderlicht-projecten worden geïnitieerd en gecoördineerd door Loes Diephuis en John Prop.

Het meeste beeldmateriaal op deze website is gemaakt door onszelf of door de aan ons gelieerde kunstenaars wier werk te zien is – in die gevallen is geen bronvermelding opgevoerd. In de andere gevallen hebben wij de maker(s) onderaan de pagina vermeld en beroepen wij ons op het algemeen geldende citaatrecht. Mocht zich op deze website ongewild toch materiaal bevinden dat in strijd is met het auteursrecht, laat het ons dan weten en dat materiaal zal onmiddellijk verwijderd worden. Alle teksten zijn van onze hand.

(de foto hierboven is gemaakt door Frank Schoevaart)