w139 moet blijven!

W139 is in gevaar. De kunstcommissie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft besloten de subsidie voor deze magnifieke kunstplek stop te zetten. Een van de redenen daarvoor lijkt dat W139 geen volkomen dichtgetimmerd plan heeft ingediend voor de komende vier jaar. Ja, dank je de koekoek! W139 is een plek van experiment, van trial and error, van dingen proberen. Kortom: van risico durven nemen. Helaas is dat laatste nu juist wat overheden – en in het verlengde daarvan commissies die steeds striktere criteria dienen te hanteren – steeds minder lijken te waarderen en/of durven te ondersteunen.

Afgezien van de artistieke waarde is W139 een door idealisme en eigenzinnigheid gedreven cultureel baken in een op toeristen gericht moeras van ijssalons, wafelwinkels en andere dekmantels voor crimineel geld, morsige hotels, coffeeshops, fast food en hoererij. Alleen al daarom verdient het de steun van een gemeente die volmondig toegeeft dat het toerisme volledig uit de klauwen is gelopen. En zeg nu zelf, wat is twee ton nou helemaal op de begroting van wat zich een ‘wereldstad’ durft te noemen? Teken s.v.p. de petitie!