kantoorvrij

Achteraf is het een goed idee gebleken om de exposities Vrijheid in De Fundatie te Zwolle en Out Of Office in Singer Laren kort achter elkaar te bezoeken. Vrijheid, samengesteld door Hans den Hartog Jager, beoogt – weliswaar met een knipoog maar niettemin nadrukkelijk – aan de hand van vijftig kunstwerken de ‘canon’ te tonen van de Nederlandse kunst in de laatste vijftig jaar. Die claim wordt tot op zekere hoogte bevestigd door het veel bescheidener gepresenteerde Out Of Office, dat een ruime keuze van naoorlogse Nederlandse kunstwerken uit Nederlandse bedrijfscollecties biedt. Zowat de helft van de kunstenaars wier werk we in Zwolle tegenkomen is namelijk ook in Laren present. Dankzij het hoge niveau en de aanwezigheid van talloze favorieten zijn de twee exposities ieder goed voor een genoeglijke middag. Toch wint die in Laren met zijn 150 werken op punten: veel is nu eenmaal lekker(der).

(In Zwolle staan bij alle werken uitgebreide teksten die soms wat al te uitleggerig zijn – om niet te zeggen sturend. In Laren doen ze het met een audiotour die is ingesproken door Lucas de Man, en die wil nog wel eens onnodig lollig doen. Maar we klagen niet: alles beter dan die pompeuze zaalteksten van weleer…)

Foto: Ecce Homo, onderdeel van Out Of Office; een portrettenwand met zo’n veertig foto’s, tekeningen en schilderijen van Melanie Bonajo, Charlotte Schleiffert, Philip Ackerman, Levi van Veluw, Roy Villevoye en vele anderen. (Foto Singer Laren)