de kunst van vandaag

Elk van de pakweg vijftien technologische kunstwerken in de Today’s Art-expositie is voorzien van een tekstbordje waarop kwistig wordt gestrooid met termen als neurale systemen, epistomologisch, entropie of quantumbits. En hoewel de kunstwerken tezamen een boeiend geheel opleveren dat in de Haagse Elektriciteitsfabriek perfect op zijn plek is, zijn het de installaties die geen uitleg nodig hebben en het puur op visuele kracht ‘doen’ die ons het meeste aanspreken. Gaan die teksten ons boven de pet? Of zijn wij dan toch van gisteren?

Eén van onze favorieten: Putting The Pieces Together Again van Ralf Baecker.