cv

Polderlicht – een licht-, geluid- en videokunstproject gedurende drie avonden in het wegens bodemsanering steeds veranderende Polderweggebied te Amsterdam-Oost. Met medewerking van ca. 25 kunstenaars. Gemiddeld zo’n 2500 bezoekers per keer. Vijf edities in het najaar van resp. 2001, 2003, 2005, 2007 en 2009

Lichtkunst In Het Seinhuis – lichtkunst in het seinhuis van NS-station Amsterdam Muiderpoort, te zien in de avonduren vanaf de perrons en vanuit de omgeving. Met medewerking van zeven kunstenaars gedurende twee jaargangen (2003-2004 en 2005-2006)

Polderlicht@home – licht-, geluid- en videokunstproject gedurende drie middagen op privé-adressen in steeds een andere buurt te Amsterdam-Oost. Met medewerking van ca. 15 kunstenaars. Maximaal 100 betalende bezoekers per middag. Eerste editie in december 2010 (in de Oosterparkbuurt), de tweede in december 2011 (in de Watergraafsmeer), de derde in december 2012 (in de Dapperbuurt)

Lichtkunst In De Borneohof – lichtkunst in de toren van het markante verzamelgebouw aan het Javaplein te Amsterdam-Oost, te zien in de avonduren vanuit de verre omtrek omgeving. Het eerste kunstwerk stond er in de winter van 2011-2012, het tweede in de winter van 2012-2013, het derde in de winter van 2013-2014. Het laatste werk kreeg een ‘reprise’ in de winter van 2014-2015

TransLumen – lichtkunstproject gedurende vier avonden in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost, met museale lichtobjecten en hedendaagse lichtinstallaties op ca. 25 locaties. Zo’n 2000 bezoekers. Op verzoek van en in samenwerking met Museum Zonder Muren Transvaal. Najaar 2013

Hanging Around – een aktuele tentoonstelling van hangende sculpturen en installaties, aangevuld met enkele muziekoptredens en een debatavond. Met medewerking van vijftien kunstenaars. Zo’n 1800 bezoekers. Op verzoek van en in samenwerking met CBK Amsterdam. Zomer 2014

Staatslicht – historische lichtobjecten uit de jaren ’70, ’80 en ’90 in kunstetalages in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Op verzoek van en in samenwerking met Kunsttraject Amsterdam. Winter 2014-2015

Parklicht | Lichtkunst in Park Frankendael – een wandelroute langs lichtinstallaties gedurende vier avonden in Park Frankendael te Amsterdam-Oost. Met medewerking van zestien kunstenaars. Circa 3500 bezoekers. Op verzoek van stadsdeel Oost | partner van het Amsterdam Light Festival. Januari 2015

Lichtjaren – historische lichtobjecten uit de jaren ’70, ’80 en ’90 worden op intuïtieve wijze gecombineerd en geconfronteerd met eigentijdse(re) installaties van hedendaagse kunstenaars. Op verzoek van en in samenwerking met het Kunstfort bij Vijfhuizen. Najaar 2015

Lichtbaden | zinnenprikkelend en Zen – zeven veelal monumentale lichtinstallaties met een contemplatief karakter, aangevuld met yogales(!) en muziekoptreden. Op verzoek van en in samenwerking met CBK Amsterdam. Najaar/winter 2015

Ontroerwoud van Wim Vonk in CBK Amsterdam – een monumentale installatie/constellatie die gedurende zeven weken verandert en groeit, met daaromheen optredens van muzikanten, dansers, dichters etc. Een coproduktie van Wim Vonk en Stichting Polderlicht. Najaar 2016

Maskerade – werk van zeven hedendaagse kunstenaars die geïnspireerd zijn door tribale maskers, gecombineerd met Afrikaanse maskers uit de collectie van Klaas de Jonge. Kunsttraject-etalages, Staatsliedenbuurt Amsterdam-West, najaar 2017

Parklicht | Lichtkunst in het Oosterpark – een wandelroute langs lichtinstallaties en -sculpturen gedurende drie á vijf avonden in het Oosterpark te Amsterdam-Oost. Iedere keer met medewerking van twaalf á vijftien kunstenaars. Drie edities, resp. december 2017, november 2018 en november 2019

Etalagegalerie Inkijk – eigenwijze en eigentijdse ruimtelijke- en installatiekunst in de Amsterdamse metrostations Waterlooplein, Weesperplein en Wibautstraat. Ruim 200 (!) solo-exposities tussen 1999 en 2018

Made In Holland – drie achtereenvolgende exposities met inflatable kunst van Robert Roelink in het Amsterdamse metrostation Van der Madeweg, 2017-2018

Variscoop – drie maandelijkse avonden rondom recente Nederlandse videokunst (screenings, interviews, soundscapes) in Theater de Jungle te Amsterdam-Oost. In samenwerking met Theus Zwakhals (LIMA). Twee edities, resp. voorjaar 2018 en voorjaar 2019

Platform – eigenwijze en eigentijdse ruimtelijke- en installatiekunst in leegstaande (winkel)ruimtes op treinstations in en rond Amsterdam, in opdracht van NS Stations. Verschillende tijdsvakken in 2021

Less Is More – een tentoonstelling met minimalistische kunst, geselecteerd uit de vaste collectie van Factor IJ (v/h CBK Amsterdam), aangevuld met vier concerten met minimalistische muziek (drones, experimentele ambient) i.s.m. Moving Furniture Records. In Factor IJ, Amsterdam-Oost, juli/augustus 2021

Dutch (de)Light – een wandelroute langs lichtinstallaties (allen op basis van alleen wit licht) gedurende drie avonden in het centrum van Unna in het Roergebied (D), met medewerking van tien kunstenaars (of -duo’s), In opdracht van en in samenwerking met het Zentrum für Internationale Lichtkunst. 29 t/m 31 oktober 2021