parklicht | de vergunning

Een onontkoombaar ‘tussenstation’ in de aanloop naar een groter kunstproject in de openbare ruimte, en ons komende project Parklicht in het Oosterpark is er zo één, is het aanvragen van een gemeentelijke evenementenvergunning. Dat houdt in dat we – uiterlijk tien (!) weken voordat het evenement überhaupt begint – van alle kunstwerken moeten weten wat ze inhouden, waar ze komen, hoe ze van stroom worden voorzien en wat voor toeren we daar zoal voor moeten uithalen. Die deadline hebben we op het nippertje gehaald: afgelopen weekend is de aanvraag ingediend. Voordeel: alles staat nu keurig op een rijtje. Nadeel: we moeten nog tweeëneenhalve maand (da’s bijna een heel seizoen) wachten voordat we al dat moois kunnen tonen. En we hebben er nu al zo’n zin in!

PARKLICHT – Lichtkunst in het Oosterpark
Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december van 17.00 tot 22.00 uur | Oosterpark, Amsterdam-Oost | Gratis toegang | Gratis plattegronden te zijner tijd ter plekke verkrijgbaar
Met: Children of the Light | Daphne Glasmacher | Gosse de Kort | Matthijs Munnik & Joris Strijbos | André Pielage | Mike Rijnierse | Femke Schaap | MMC Schobbe | Elly Sloep | Berndnaut Smilde | Marloes van Son | Su Tomesen | Peter Vink