parklicht

Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december van 17.00 tot 22.00 uur | Oosterpark, Amsterdam-Oost | Gratis toegang | Klik hier voor de plattegrond!

Met: Children of the Light | Daphne Glasmacher | Gosse de Kort | Matthijs Munnik & Joris Strijbos | André Pielage | Mike Rijnierse & Jan Trützschler von Falkenstein | Femke Schaap | MMC Schobbe | Elly Sloep | Berndnaut Smilde | Marloes van Son | Su Tomesen | Peter Vink | Corné Vissenberg

Parklicht is een lichtkunsttentoonstelling met grotere en kleinere installaties, objecten en projecties, verspreid over de onlangs gerenoveerde noordelijke helft van het Oosterpark. De vijftien lichtkunstwerken staan opgesteld in perkjes, langs paden, in het water, in en op gebouwen. Het betreft in alle gevallen eigenzinnige, non-figuratieve kunstwerken die zijn gebaseerd op het gebruik van wit licht en/of blacklight. Parklicht staat garant voor een boeiende avondwandeling door een fraai stukje winters Amsterdam: een ‘ontdekkingstocht’ van het ene kunstwerk naar het andere.

Parklicht toont vijftien eigentijdse en eigenwijze lichtsculpturen en -installaties van in Nederland wonende en/of werkende kunstenaars. Zowat de helft van de kunstwerken is speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. De kunstenaars maken zowel gebruik van digitale technieken en modern LED-licht als van wat meer ‘ouderwetse’ materialen als gloeilampen, neon en videoprojectoren. Bij de selectie van de kunstwerken zijn enkele strakke criteria gehanteerd: ze zijn stuk voor stuk non-figuratief; ze maken nauwelijks of geen geluid; ze zijn allen gebaseerd op het gebruik van wit licht (of blacklight) en van interactieve flauwekul blijven we verre. Trefwoorden zijn: eigenzinnigheid, abstractie, geometrie en verstilling.

Parklicht kent geen vaste route, u kunt aan meerdere kanten van het park beginnen. Sommige kunstwerken zijn al van een afstandje te zien, anderen zijn wat meer verborgen. Sinds de recente herinrichting van het Oosterpark is een aantal ‘nieuwe’ straatjes, pleintjes en hoekjes toegankelijk geworden voor het publiek, en met name daar zijn nogal wat Parklicht-kunstwerken gesitueerd. Soms moet u een gebouw in, een hek door of een trap op om ze te kunnen zien: Parklicht ‘ontsluit’ dan ook enkele stukjes Oosterpark waar u normaal geproken niet mag komen.

Elk kunstwerk gaat een ‘relatie’ aan met een specifiek aspect van het Oosterpark en/of één van de markante gebouwen die er staan. Meestal betreft dat een puur visuele, een enkele keer ook een inhoudelijke relatie. Hoe dan ook worden meerdere facetten van het park ‘belicht’; het belangrijkste thema achter Parklicht is dan ook het Oosterpark zelf. Uitleg wordt slechts sporadisch gegeven: de kunstwerken dienen zoveel mogelijk voor zichzelf te spreken. Maar wat er precies te zien is? Laat u verrassen!

WestLandWells
Van één (omstreden) werk maken we graag alvast gewag. Femke Schaap ontwierp, in opdracht van stadsdeel Amsterdam-Zuid, een kunstwerk voor op de zgn. Theophile de Bockstrook: WestLandWells zou bestaan uit drie verschillende clusters van gietsteen zuilen annex zitelementen waarop in de avonduren vertraagde videobeelden van resp. een bron, een fontein en een waterval zouden worden geprojecteerd. Enkele buurtbewoners organiseerden een anti-campagne die dermate hevig was dat de opdrachtgever plaatsing van het werk op het allerlaatste moment (we spreken voorjaar 2016) afgelastte – met een rechtszaak en een hoop commotie in cultuurland als gevolg. Tijdens Parklicht toont Femke Schaap een impressie (’mock up’) van wat zij voor ogen had. In plaats van de drie beoogde stenen videosculpturen plaatst zij er één van ander, meer tijdelijk materiaal.

Klik hier voor de plattegrond!

Dank!
Parklicht komt tot stand dankzij financiële, logistieke en/of publicitaire steun van Gemeente Amsterdam stadsdeel Oost, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, Hotel Arena, Generator Hostels Amsterdam, De Tropen Café en Restaurant, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Drukkerij Robstolk, Dutchband bv, Metis Montessori College, Dwars door de Buurt, Kinderrijk, Café de Biertuin, Café Louie Louie., Rentwereld bv en Fietsenmaker Jeroen. Parklicht vormt onderdeel van het aanbod van het Amsterdam Light Festival.