over ons

Stichting Polderlicht | Loes Diephuis & John Prop
Retiefstraat 18-A | 1092 XD Amsterdam
020-6925733 | j.prop@online.nl | facebook

Stichting Polderlicht is een kleine, onafhankelijke organisatie die sinds 2001 met enige regelmaat kunstprojecten (met de nadruk op lichtkunst) initieert en organiseert in de openbare ruimte van Amsterdam (en met name in Oost.) We streven ernaar om grote groepen mensen op laagdrempelige wijze met kunst in aanraking te laten komen zonder al te veel concessies te doen aan kwaliteit of toegankelijkheid. We werken vrij intuïtief, zijn wars van vakjargon en hebben door de jaren heen een tamelijk eigen, herkenbare signatuur ontwikkeld.

De naam Polderlicht komt van Polderweggebied + lichtkunst

Het bestuur van stichting Polderlicht bestaat uit mevr. Julie van Heteren (voorzitter), dhr. André Schaminee (penningmeester) en dhr. Martien van Oorsouw (secretaris). Alle Polderlicht-projecten worden geïnitieerd en gecoördineerd door Loes Diephuis en John Prop.

Het meeste beeldmateriaal op deze website is gemaakt door onszelf of door de aan ons gelieerde kunstenaars wier werk te zien is – in die gevallen is geen bronvermelding opgevoerd. In de andere gevallen hebben wij de maker vermeld en beroepen wij ons op het algemeen geldende citaatrecht. Mocht zich op deze website ongewild toch materiaal bevinden dat in strijd is met het auteursrecht, laat het ons dan weten en dat materiaal zal onmiddellijk verwijderd worden. Alle teksten zijn van onze hand.

Projecten:

Polderlicht – een licht-, geluid- en videokunstproject gedurende drie avonden in het wegens bodemsanering steeds veranderende Polderweggebied te Amsterdam-Oost. Met medewerking van ca. 25 kunstenaars. Gratis toegang, gemiddeld zo’n 2500 bezoekers per keer. Vijf edities in het najaar van resp. 2001, 2003, 2005, 2007 en 2009

Lichtkunst In Het Seinhuis – lichtkunst in het seinhuis van NS-station Amsterdam Muiderpoort, te zien in de avonduren vanaf de perrons en vanuit de omgeving. Met medewerking van zeven kunstenaars gedurende twee jaargangen (2003-2004 en 2005-2006)

Polderlicht@home – licht-, geluid- en videokunstproject gedurende drie middagen op privé-adressen in steeds een andere buurt te Amsterdam-Oost. Met medewerking van ca. 15 kunstenaars. Entree 7,50 euro, maximaal 100 betalende bezoekers per middag. Eerste editie in december 2010 (in de Oosterparkbuurt), de tweede in december 2011 (in de Watergraafsmeer), de derde in december 2012 (in de Dapperbuurt)

Lichtkunst In De Borneohof – lichtkunst in de toren van het markante verzamelgebouw aan het Javaplein te Amsterdam-Oost, te zien in de avonduren vanuit de verre omtrek omgeving. Het eerste kunstwerk stond er in de winter van 2011-2012, het tweede in de winter van 2012-2013, het derde in de winter van 2013-2014. Het laatste werk kreeg een ‘reprise’ in de winter van 2014-2015

TransLumen – lichtkunstproject gedurende vier avonden in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost, met museale lichtobjecten en hedendaagse lichtinstallaties op ca. 25 locaties. Gratis toegang, zo’n 2000 bezoekers. Op verzoek van en in samenwerking met Museum Zonder Muren Transvaal. Najaar 2013

Hanging Around – een aktuele tentoonstelling van hangende sculpturen en installaties, aangevuld met enkele muziekoptredens en een debatavond. Met medewerking van vijftien kunstenaars. Gratis toegang, zo’n 1800 bezoekers. Op verzoek van en in samenwerking met CBK Amsterdam. Zomer 2014

Staatslicht – historische lichtobjecten uit de jaren ’70, ’80 en ’90 in kunstetalages in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Op verzoek van en in samenwerking met Kunsttraject Amsterdam. Winter 2014-2015

Parklicht 2015 – een wandelroute langs lichtinstallaties gedurende vier avonden in Park Frankendael te Amsterdam-Oost. Met medewerking van zestien kunstenaars. Gratis toegang, 3000 tot 3500 bezoekers. Op verzoek van stadsdeel Oost | partner van het Amsterdam Light Festival. Januari 2015

Lichtjaren – historische lichtobjecten uit de jaren ’70, ’80 en ’90 worden op intuïtieve wijze gecombineerd en geconfronteerd met eigentijdse(re) installaties van hedendaagse kunstenaars. Op verzoek van en in samenwerking met het Kunstfort bij Vijfhuizen. Najaar 2015

Lichtbaden | zinnenprikkelend en Zen – zeven veelal monumentale lichtinstallaties met een contemplatief karakter, aangevuld met yogales(!) en muziekoptreden. Toegang gratis. Op verzoek van en in samenwerking met CBK Amsterdam. Najaar/winter 2015

Ontroerwoud van Wim Vonk in CBK Amsterdam – een monumentale installatie/constellatie die gedurende zeven weken verandert en groeit, met daaromheen optredens van muzikanten, dansers, dichters etc. Toegang gratis (op zaterdagen donatie voor optredende acts.) Een coproduktie van Wim Vonk en Stichting Polderlicht. Najaar 2016

Maskerade | maskers in kunst en de kunst van het masker – hedendaags werk van zeven kunstenaars die geïnspireerd zijn door tribale maskers wordt gecombineerd met Afrikaanse maskers uit de collectie van Klaas de Jonge. Kunsttraject-etalages, Staatsliedenbuurt Amsterdam-West, najaar 2017

Parklicht 2017 – een wandelroute langs lichtinstallaties (allen op basis van wit licht en/of blacklight) gedurende drie avonden in het Oosterpark te Amsterdam-Oost. Met medewerking van twaalf á vijftien kunstenaars. Gratis toegang, 28, 29 en 30 december 2017

Etalagegalerie Inkijk – eigenwijze en eigentijdse ruimtelijke- en installatiekunst in de Amsterdamse metrostations Waterlooplein, Weesperplein en Wibautstraat. Ruim 200 (!) solo-exposities tussen 1999 en 2018

Made In Holland – drie achtereenvolgende exposities met inflatable kunst van Robert Roelink in het Amsterdamse metrostation Van der Madeweg, 2017-2018

Variscoop – drie maandelijkse avonden rondom recente Nederlandse videokunst (screenings, interviews, soundscapes) in Theater de Jungle te Amsterdam-Oost. In samenwerking met Theus Zwakhals (LIMA), voorjaar 2018

Parklicht 2018 – een wandelroute langs lichtinstallaties (allen op basis van wit licht en/of blacklight) gedurende vijf avonden in het Oosterpark te Amsterdam-Oost. Met medewerking van twaalf kunstenaars en kunstenaarscollectief Dappie. Gratis toegang, 14 t/m 18 november 2018.

Variscoop | tweede seizoen – drie maandelijkse avonden rondom recente Nederlandse videokunst (screenings, interviews) in Theater de Jungle te Amsterdam-Oost. In samenwerking met Theus Zwakhals (LIMA), voorjaar 2019

Parklicht 2019 – een wandelroute langs lichtinstallaties (allen op basis van alleen wit licht) gedurende vijf avonden in het Oosterpark te Amsterdam-Oost. Met medewerking van twaalf kunstenaars, Metis Montessori College en Rotterdam VHS Festival. Gratis toegang, 13 t/m 17 november 2019.

Aanbevelingen:

Gerrit Jolink, voormalig projectmanager Polderweggebied:
“In die tijd [rond 2000-2001] zochten we naar mogelijkheden om het Polderweggebied op een verrassende en positieve manier in het nieuws te brengen. Met de Polderlichtmanifestatie lukte dat uitstekend. De bezoekers laafden zich aan vrolijk makende, onthutsende en ontroerende uitingen van lichtkunst. Jaren later vroegen mensen nog: Wanneer komt Polderlicht weer?”

Martin Verbeet, stadsdeelvoorzitter Oost-Watergraafsmeer 2004-2010:
“Het Polderlichtproject groeide prachtig mee met de verandering van het Polderweggebied / Oostergasfabrieksterrein in het toekomstige nieuwe stadshart van Amsterdam Oost: Oostpoort. Reikhalzend keken we tweejaarlijks -tot vijf keer toe- uit naar de nieuwe invalshoek van beide organisatoren. Met veel finesse maakten ze hun keuze van kunstenaars en exposeerden ze vele excellente objecten. Het Polderlicht-festival trok een ruime schare bezoekers en werd tot in de puntjes gedocumenteerd. Vanaf 2010 brachten ze driemaal een intiem lichtfestival in de huizen van Oost. Amsterdam had wellicht nooit zijn eigen Light Festival verkregen zonder het pionierswerk van stichting Polderlicht.”

Frank de Vries, seniorbeheerder nieuwbouw & projecten Metro, GVB Amsterdam:
“In verband met allerlei verbouwingen en renovaties [in de metrostations] is ons door de Gemeente Amsterdam gevraagd om winkels die in de weg zitten van deze projecten of waar zware overlast zou kunnen ontstaan leeg te houden. Op initiatief van Loes Diephuis en haar partner John Prop hebben we ervoor gekozen om deze leegstand te camoufleren/op te vrolijken met kunst. Een flink aandeel van onze reizigers blijkt de tentoonstellingen [in de Inkijk-galerieën] te waarderen -vooral bij vrolijke voorstellingen- en dit soms ook te uiten in de media. We hebben al vele jaren een goede ervaring met Loes en John, die met beperkte middelen -door ons gesubsidieerd- deze dienst (leegstand voorzien van kunst) verlenen met groot enthousiasme en betrokkenheid.”